mic.9 co.,ltd.

MIC.9 is to guide that combine a solid technology and business conception force , will continue to contribute to the development of web / mobile service .

MIC.9 คือการแนะนำที่รวมเทคโนโลยีที่มั่นคงและแรงความคิดทางธุรกิจจะยังคงมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บ / บริการโทรศัพท์มือถือ

Our Services

  • ข้อเสนอ

    การพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย

  • PC / มือถือ
    ความปลอดภัย

  • ระบบการชำระเงิน

About Us

ชื่อ Mic,9 co.,ltd.
ที่อยู่ Shibuya Q 3F, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002
โทร +81-3-5464-6227
แฟกซ์ +81-3-5464-6228
ที่สร้าง August 4 2003
จำนวนพนักงาน 9
ประธาน Mikinao Kobayashi
ธนาคารอ้างอิง The Johnan Shinkin Bank.

Contact Us

สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อเราได้จากลิงค์นี้

pagetop