mic.9 co.,ltd.

MIC.9 is to guide that combine a solid technology and business conception force , will continue to contribute to the development of web / mobile service .

MIC.9 là để hướng dẫn kết hợp một lực lượng công nghệ và kinh doanh quan niệm vững chắc, sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của web / dịch vụ điện thoại di động.

Our Services

  • đề nghị

    Phát triển giao phó

  • PC/Mobile
    an ninh

  • Hệ thống thanh toán

About Us

tên Mic,9 co.,ltd.
địa chỉ Shibuya Q 3F, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002
Tel +81-3-5464-6227
Fax +81-3-5464-6228
Được thành lập August 4 2003
Số lượng nhân viên 9
chủ tịch Mikinao Kobayashi
Ngân hàng Tài liệu tham khảo The Johnan Shinkin Bank.

Contact Us

Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ liên kết này.

pagetop